ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG ADFweb VIETNAM

Giới thiệu về ADFweb

ADFweb là  một công ty năng động chuyên về công nghệ.

ADFweb  chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử như sau:

    • Các cổng kết nối - Gateway giữa trường bus và / hoặc các giao thức khác nhau (CAN, CANopen, , Zigbee,  BACNet, 232/485/422 Serial, DeviceNet, DMX, Dali, EtherNet , EtherNet I/P, Enocean , KNX, GSM, HART, IEC 61850, IO-link, J1939, M-bus, Modbus, MQTT, NMEA 2000/0183 , OPC UA, Profibus, Profinet, S7Comm, SNMP, Wifi v.v.).
    • Bảng điện tử I / O
    • Thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu.
    • Thiết bị điện tử tùy chỉnh, bao gồm trình điều khiển và phần mềm.

Sản phẩm của ADFweb có thể được sản xuất với tên thương hiệu ADFweb hoặc được tùy chỉnh với tên của khách hàng.

301 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
302 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
303 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
304 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
305 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67045 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
306 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67561 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
307 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67562 -PROFIBUS / 485 ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
308 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
309 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
310 Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters |_ HD67119 - USB / Rs485 ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt