ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC MTS SENSOR VIỆT NAM
 
MT1.png
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin


 

MTSsensor Vietnam RPS0500MR021V01
MTSsensor Vietnam RHM0300MR021A01C03
MTSsensor Vietnam ERM0400MD601A0
MTSsensor Vietnam RD4MD1S0360MD53P102
MTSsensor Vietnam LP- R-L-V-M-0250
MTSsensor Vietnam LP- R -L-V-M-0250
MTSsensor Vietnam [ RHM0100E-01 (code:0352J0643-01)]
MTSsensor Vietnam  8741-5010-V518
MTSsensor Vietnam RP-S-0700M-P02-1-S1G1100-110
MTSsensor Vietnam Part No. 252 182
MTSsensor Vietnam Part No. 253 421
MTSsensor Vietnam Part No. 402 316
MTSsensor Vietnam RF-C-1200M-P02-1-S1G1100-110
MTSsensor Vietnam HD-1250M
MTSsensor Vietnam EPS0900MD601A0
MTSsensor Vietnam LHAT015M02002R2
MTSsensor Vietnam RHS0150MD601V01 (15377446)
MTSsensor Vietnam EHF0150MD341V03 (90668943)
MTSsensor Vietnam  RHS0150MD601V01
MTSsensor Vietnam EHF0150MD341V03
MTSsensor Vietnam  USTDIIM250067
MTSsensor Vietnam  RHM0690MD561E101
MTSsensor Vietnam Part no: 252 185
MTSsensor Vietnam Part no: 403 448
MTSsensor Vietnam EHM1500MD341A01R3
MTSsensor Vietnam GHM0625MD601V0
MTSsensor Vietnam  RHM0250MD701S1G2100
MTSsensor Vietnam RAM0100MD621C504211
MTSsensor Vietnam 201542- 2
MTSsensor Vietnam GHM1050MR022A0
MTSsensor Vietnam  GHM1350MR051A0
MTSsensor Vietnam DPJ0550MD401V01
MTSsensor Vietnam  RHM0050MD701S2B6101
MTSsensor Vietnam D7050P0+530029
MTSsensor Vietnam GBF0300MU051S1G8100 
MTSsensor Vietnam RHM0300MR02 A01
MTSsensor Vietnam CP11020EHM0430MM001A01
MTSsensor Vietnam  RHM0070MP021S1G8100
MTSsensor Vietnam GBF0300MU051S1G8100
MTSsensor Vietnam RHM0320MR021A01
MTSsensor Vietnam 252 182
MTSsensor Vietnam  RHM0050MP021S2G1100 
MTSsensor Vietnam RHM0150MP021S1B8100
MTSsensor Vietnam MTS-6
MTSsensor Vietnam MHC0340MS023V10
MTSsensor Vietnam RHM0145MRO011A11
MTSsensor Vietnam MGAMB1M11B5M10000S
MTSsensor Vietnam RHM0100MD601A11 , Temposonics , R-series
MTSsensor Vietnam RHM0300MR02-A01
MTSsensor Vietnam HMC-0340M-S02-3-v10
MTSsensor Vietnam EHM0550MD341V01
MTSsensor Vietnam  TS24N6E8
MTSsensor Vietnam RHM0250MD601A01
MTSsensor Vietnam Code RHM0250MD601A01
MTSsensor Vietnam MTS sensors
Code: RPS0150MR101A01