bo-dieu-khien-vs-10g-c-1-mp-nsd-vietnam-stc-vietnam.png

VARILIMIT là một trong những bộ điều khiển nổi tiếng nhất cho giải pháp thay thế của các công tắc giới hạn. Công tắc giới hạn, chúng được sử dụng để điều khiển máy, như khóa liên động an toàn hoặc để đếm các vật thể đi qua một điểm.
Công tắc giới hạn là một thiết bị cơ điện bao gồm một bộ truyền động được liên kết cơ học với một bộ các tiếp điểm. Khi một đối tượng tiếp xúc với bộ truyền động, thiết bị sẽ vận hành các tiếp điểm để tạo hoặc ngắt kết nối điện.
Công tắc giới hạn được sử dụng trong nhiều ứng dụng và môi trường khác nhau vì độ chắc chắn, dễ cài đặt. Tuy nhiên, các công tắc giới hạn sử dụng tiếp xúc cơ học để phát hiện sự hiện diện hoặc vị trí của chuyển động của đối tượng và các tiếp điểm cơ học phải là một trong các vật tư tiêu hao.
VARILIMIT với ABSOCODER là hầu hết các giải pháp đã biết thay thế các công tắc giới hạn hiện có. ABSOCODER được cài đặt tại vị trí cơ khí và VARILIMIT được cài đặt tại phòng điều khiển và chúng được kết nối bằng cáp mở rộng.
VARILIMIT đang kết nối với cảm biến quay tuyệt đối đa vòng (sê-ri MRE) và ABSOCODER tuyến tính để đo vị trí tuyệt đối, tín hiệu chuyển đổi giới hạn đầu ra và điều khiển chuyển động của hệ thống.