coi-bao-a131ac230g1-e2s-vietnam-stc-vietnam.png
 
  ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG E2S VIỆT NAM
 
HAB121RTHDC12[X]/[Y] HAB121RTH 12V dc STC Vietnam E2S Vietnam
HAB121RTHDC24[X]/[Y] HAB121RTH 24V dc STC Vietnam E2S Vietnam
HMCA11205AC230G-[Y] HMCA112-05 230V ac Grey STC Vietnam E2S Vietnam
HMCA11205DC24G-[Y] HMCA112-05 24V dc Grey STC Vietnam E2S Vietnam
HMCA112L1AC115G-[Y] HMCA112-L1 115V ac Grey STC Vietnam E2S Vietnam
HMCA112L1AC230G-[Y] HMCA112-L1 230V ac Grey STC Vietnam E2S Vietnam
HMCA112L1DC24G-[Y] HMCA112-L1 24V dc Grey STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR1-[X]=G Enclosure colour: Grey RAL7038 STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR1-[X]=R Enclosure colour: Red RAL3000 STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=A Lens colour: Amber STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=B Lens colour: Blue STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=C Lens colour: Clear STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=G Lens colour: Green STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=R Lens colour: Red STC Vietnam E2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=Y Lens colour: Yellow STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G1 A131 90-264V 1 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G1B1 A131 90-264V 1 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G2 A131 90-264V 2 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G2B1 A131 90-264V 2 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G3 A131 90-264V 3 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G3B1 A131 90-264V 3 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam
A131AC230G4 A131 90-264V 4 horn+ctrl panel STC Vietnam E2S Vietnam