coi-bao-chay-gnexcp6b-pt-s-n-s-n-rd-24-e10kr-s1k0r-e2s-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG E2S VIỆT NAM
 
 
100% Japan/ China Origin Yaskawa Vietnam Model: SGD7S-5R5A00A002
(SGD7S-5R5A00A) Servo Drive
100% USA/ China Origin Honeywell Vietnam Model: GLEB01A2B
Limit Switches
100% Germany Origin ABB Vietnam Code: CLMD63-1P
Capacitor 50KVAR 525V 50Hz, 1P
100% Germany/China Origin ABB Vietnam Model: ACS355-03E-31A0-4
Inverter; Including Control Panel
100% USA Origin Rosemount Vietnam Model: 3144PD1A1NAB5M5Q4XA / 0078N21C30A060T44XA
100% Taiwan Origin Taisee Vietnam Model: T6-5-4-100-ZP-R-1
100% Taiwan Origin Taisee Vietnam Model: T6-5-4-300-ZP-R-1
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: Q61P Module
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: QX41-S1
Module
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: Q68DAVN
Module
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 9200-06-05-01-00
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330500-00-00
100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNEXCP6B-PT-S-N-S-N-RD-24-E10KR-S1K0R
Tool Reset Call Point
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXS110DFDC024AB1A1R
Explosion Proof Alarm Horn Sounder
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/Y
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/B
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% Germany Origin Baumer Vietnam Part No.: 11032548
GXMMW.A203P32
100% Germany Origin Baumer Vietnam Part No.: 11032210
GNAMG.0223P32
100% Germany Origin Baumer Vietnam Part No.: 11151460
GXMMS.W203P32
100% Germany Origin E+H Vietnam Model: TMR31-A1AAAAAB1AAA