dai-dien-chinh-hang-50213m-hans-schmidt-vietnam-stc-vietnam-1.png

 

ĐẠI LÝ HANS SCHMIDT VIỆT NAM
ha5.png

 

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50213M

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50205M

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50210M

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50299M

     

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: E121K46-2995-495870C2
Included: E121K46 + 495870C2

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: 495870C2

     

100% China Origin

Ningbo Longway Vietnam

Model: XMTA-6311

     

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Model: ETOS-100SX-E13

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

Model: ETOS-50NX-S11

     

100% Germany Origin

Thermik Vietnam

Model: L05 series

     

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
HMT330  Humidity and Temperature Transmitter

     

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMM10015A1DE
HMM100 humidity module
Humidity sensor type: Humicap 180R

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMM10015A2DE
HMM100 humidity module
Humidity sensor type: Humicap 180

     

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: DTMB-500

     

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS0037
BCS M12T4D2-PSM40C-S04G

     

100% Mexico Origin

Crouzet Vietnam

Part No.: 84871130

     

100% Japan Origin

Sumtak Vietnam

Code: AT-185-1012
Note: báo giá chỉ là encoder không bao gồm phụ kiện

     

100% France Origin

Bei Vietnam

Model: GAUX_30//5G59//00100//GPR050//

100% France Origin

Bei Vietnam

Model: PAUX_30//PBBB//13B16//B2R050