dong-ho-ap-suat-p2524a3edi047300-wise-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG WISE  VIỆT NAM

 

w1.png

100% USA Origin Rosemount Vietnam Model: 248HANAN0NSQ4
100% Germany Origin Pilz Vietnam 570640
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773613
PDP67 F 4 code VA
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773614
PDP67 F 8DI ION VA
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773540
PNOZ ml1p safe link
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773602
PNOZ ml2p safe link PDP
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773500
PNOZ mo1p 4 so
100% Germany Origin Pilz Vietnam 773820
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2891933
FL SWITCH SFN 16TX
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2891929
FL SWITCH SFN 8TX
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2891001
FL SWITCH SFNB 5TX
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Model: 26530-12-10-03-020-267-21-03-00
100% USA Origin Fairchild Vietnam Model: TBNS5420-242
100% USA Origin Fairchild Vietnam Replaced by: 4516AU (4516U)
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2524A3EDI047300
Range pressure: 0-1 Mpa
Pressure gauges; Dial Size: 100 mm
Connection Screwed:1/2’’ NPT; Mounting: Bottom
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2524A3EDI047300
Range pressure: 0-1 Mpa
Pressure gauges; Dial Size: 100 mm
Connection Screwed:1/2’’ NPT; Mounting: Bottom
100% Germany Origin Pilz Vietnam 506308
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
100% Germany Origin Pilz Vietnam 506301
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2903315
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
MOQ = packing unit = 10 pcs; Q''ty = pc
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2900364
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2
MOQ = packing unit = 10 pcs; Q''ty = pc
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2900299
PLC-RPT- 24DC/21
MOQ = packing unit = 10 pcs; Q''ty = pc
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2903308
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21
MOQ = packing unit = 10 pcs; Q''ty = pc
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2900352
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100
MOQ = packing unit = 10 pcs; Q''ty = pc
100% Italy Origin Aignep Vietnam Code: 0161300002
100% Italy Origin Aignep Vietnam Code: 0016100001
100% Italy Origin Aignep Vietnam Code: 9082500003 (90825 000 03)
100% Japan Origin Yaskawa Vietnam Model: JZNC-NIF01B-1 PC BOARD
100% Italy Origin Brahma Vietnam Code: 36223321
SM592N/S CONTROL BOX 1,5 5 1,2 23 * §