fcm1-0801c-aru4fcm1-0801c-aru4-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐAI DIỆN CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIETNAM

Cảm biến tiệm cận cảm ứng được sử dụng rộng rãi nhiều loại hoạt động sản xuất trong đó kim loại

cảm biến cần nhiều phạm vi hơn để tránh bị nguy hiểm, hoặc để chịu được nhiệt độ cao, hàn văng, tiếp xúc với hóa chất, dầu hoặc các môi trường khắc nghiệt khác,
Cảm biến HTM có phạm vi khoảng cách rộng nhất cảm biến trên thị trường.