fcu1-0801n-ars4-htm-sensors-vietnam-stc-vietnam-1.png

Cảm biến HTM SENSORS. Cảm biến HTM đã được thiết kế và thử nghiệm bởi nhiều ngành công nghiệp trong nhiều ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Các sản phẩm được bảo hành chắc chắn, sự chấp thuận của ngành và hồ sơ theo dõi dài về hiệu suất phù hợp.

 

 Cảm biến tiệm cận cảm ứng, hình trụ, thép không gỉ, kết cấu kín, thân có ren 8 mm, phạm vi 1mm, đầu ra NPN, đầu ra thường mở, 4 chân, kết nối nhanh M12