man-hinh-hien-thi-v200-19-et2-unitronics-vietnam-stc-vietnam.png
 
ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG UNITRONICS  VIỆT NAM
 
tải xuống (1).jpg


 

100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 00134438
2/2-way-solenoid valve; servo assisted
5282-00-A25,0BBMSGM86-0-024/DC-08
100% Germany Origin Burkert Vietnam Code: 00134450
2/2-way-solenoid valve; servo assisted
5282-00-A50,0BBMSGM89-0-024/DC-08
100% Germany Origin Pilz Vietnam 777302
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
100% Germany Origin Pilz Vietnam 777302
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
100% Germany Origin Atlas Copco Vietnam Model: 2901032500
Service-Kit GA30/37
100% Italy Origin Carel Vietnam Code: NTC030HT00
Sensor Probe IP55, 3 M CABLE, 0T150 C
100% China Origin Sunon Vietnam Model: MA2082-HVL.GN
100% China Origin Sunon Vietnam Model: MA2062-HVL
100% Germany Origin Balluff Vietnam BMF003W
BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
100% Germany Origin Balluff Vietnam BES01YM
BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49
100% Germany Origin Halstrup Walcher Vietnam Part No.: 9079.0048
Type: PS 11; Range: 0-100kPa
0-10V/ 4-20 mA; 24VDC; Housing: 7310.001003
100% Germany Origin E+H Vietnam Model: TR10-ABA3CASD56000
100% Germany Origin E+H Vietnam Model: CLD134-PMV530AA1
100% China Origin Zhengyu Vietnam Đã bao gồm Cable:
Model: YF6-4
Cảm biến tốc độ gió (đầu thu) (analog 4~20 mA, 24VDC)
100% Germany Origin Sick Vietnam Code: 1041159
WL23-2P2430S01
100% Germany Origin Pilz Vietnam 777585
PZE X4P 24VDC 4n/o
100% Korea Origin Samwon ACT Vietnam Model: R4T-YC
Relay
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Correct Model: V1040-T20B
(V1040-T20B-V200)
10.4" Color Touchscreen, TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Replaced by: JZ20-UA24
(JZ10-11-UA24)
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Correct Model: V200-19-ET2
(V200-19_ET2)
Ethernet Card
100% Germany Origin Unitronics Vietnam Snap-in I/O modules
Code: V200-18-E2B
16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 2 Analog Inputs, 2 Analog Outputs
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: EX-D16A3-TO16
24VDC XL expansion module (digital+analog)
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Transistor Outputs, includes IO adapter, 24VDC
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Digital I/O
Model: IO-D16A3-TO16
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Transistor Outputs, 24VDC
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Analog & Temperature measurement modules
Code: IO-AI4-AO2
4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs
100% UK Origin Kinetrol Vietnam Model: SP047
Kinetrol Model 14 Actuator Seal Kit
100% UK Origin Kinetrol Vietnam The Actuator Only
Model: 103-100
Kinetrol Model 10 Double Acting Actuator
100% Germany Origin Festo Vietnam Correct Model: LFR-1/2-D-MIDI-MPA
(LFR-1/2-D-MIDI)
Art No: 8002260
100% Germany Origin Festo Vietnam Model: HR-D-MIDI
Art No: 162804
100% Germany Origin Festo Vietnam Model: QS-B-1/2-10-10
Art No: 130924