thiet-bi-truyen-thong-im-g7000a-4poe-moxa-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG MOXA VIỆT NAM
 
mo2.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
 
 
ICS-G7748A-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7750A-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7752A-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
IM-G7000A-4GTX MOXA Vietnam STC Vietnam
IM-G7000A-4GSFP MOXA Vietnam STC Vietnam
IM-G7000A-4PoE MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7848A-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7850A-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7852A-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7826A-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7826A-8GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7826A-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7828A-4GTXSFP-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7828A-8GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7828A-20GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7526A-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7526A-8GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7526A-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam
ICS-G7528A-4GTXSFP-4XG-HV-HV MOXA Vietnam STC Vietnam