thiet-bi-truyen-thong-tin-hieu-eds-408a-mm-sc-moxa-vietnam-stc-vietnam-2.png
  ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MOXA VIỆT NAM
 
100% UK Origin E2S Vietnam Code: GNExB1X05DC024AS4A1R/R
Xenon Strobe Beacon
100% China Origin Airtac Vietnam Model: SC32x75S
100% China Origin Airtac Vietnam Model: MAL 25x300S
100% China Origin Airtac Vietnam Model: CS1M02
100% China Origin Airtac Vietnam Model: GFC200
100% China Origin Airtac Vietnam Model: F-MA25Y
100% China Origin Airtac Vietnam Model: F-M10x125Y
100% China Origin Airtac Vietnam Model: F-SC32CA
100% China Origin Airtac Vietnam Model: F-MA20SDB
100% China Origin Airtac Vietnam Model: 4V210-08 AC 220V
100% China Origin Airtac Vietnam Model: PSL802
100% China Origin Airtac Vietnam Model: BSL01
100% China Origin Airtac Vietnam Model: PC802
100% China Origin Airtac Vietnam Model: T: PE8
100% Japan Origin Tekhne Vietnam Model: TK-100TR
100% Japan Origin Tekhne Vietnam Test Report
100% Korea Origin Hyosung Motor Vietnam Conversion from Siemens Motor
Replaced by: 22kW 4P 380V 50Hz
Hyosung Induction Motor
(Siemens Standard Motors Type: 1TL0002-1EB4 3-3JA5 180L)
100% Korea Origin Hyosung Motor Vietnam Conversion from Yaskawa Motor
Replaced by: 0.75kW 4P 380V 50Hz TF-F
Hyosung Induction Motor
(Yaskawa Motor Type: FELQ-5)
100% Germany Origin E+H Vietnam Model: FTI55-A1C1RVJ43A1A
L1: 200mm; L3: 700mm
100% Japan Origin ROSS Vietnam Model: 405K33
100% Japan Origin TDK-Lambda Vietnam Model: MTW60-51515
Power Supply
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: EDS-408A-MM-SC
100% Korea Origin KG Auto Vietnam Model: KG-45S-D2-3LPC
Ø45 Led Sign Tower