dau-do-nhiet-do-se80472-anritsu-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC  ANRITSU  VIETNAM
 
 CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Anritsu Vietnam Thermometer Probe
SE80472
Max.300 deg C
Anritsu Vietnam Thermometer
Replaced by: HD-1100E
(HA-100E)     
Anritsu Vietnam Thermometer Probe
Model: BS-31E-030-TC1-ASP
Anritsu Vietnam Thermometer
Replaced by: HD-1250T
(Model: HA-200T
T :  - 100 ~ 400oC)
Anritsu Vietnam Thermometer probe
Model: SE60391
Lưu ý: nếu đầu dò có chiều dài 300mm thì ok. 
Anritsu Vietnam Anritsu Thermometer
Model: HD-1200E
Anritsu Vietnam Anritsu Thermometer probe
Model: CS-21K-010-TC1-ANP
(KCS-21K-010-TC1-ANPE)
Anritsu Vietnam Anritsu Thermometer probe
Model: 344K-TC1-ANP
Anritsu Vietnam Thermocouple probe
Model: ST-24K-020-TS1-ANP  
 
Anritsu Vietnam A-241K-01-1-TC1-ASP
Anritsu Vietnam H-200E N-174E-00-1
Anritsu Vietnam HD-1250T
Anritsu Vietnam S332E-0021
Anritsu Vietnam HD-1300K
Anritsu Vietnam N-311K-00-1-TC1-ASP
Anritsu Vietnam HD-1200E
Anritsu Vietnam MG-11K-TS1-ANP
Anritsu Vietnam U-111K-01-D4-0-TC2-W
Anritsu Vietnam U-237K-02-D0-0-TC1.5-ANP
Anritsu Vietnam s-223-02-1-tpc1-asp
Anritsu Vietnam HD-1750K
Anritsu Vietnam AP-810M
Anritsu Vietnam KG310A-RECORDER
Anritsu Vietnam KG3001A-INDICATOR
Anritsu Vietnam WE-11K-TS1-ASP
Anritsu Vietnam HD-1100K
Anritsu Vietnam AP-400E
Anritsu Vietnam KG310A
Anritsu Vietnam S331E
Anritsu Vietnam HD-1201K
Anritsu Vietnam 530K-TF5-ASP
Anritsu Vietnam AP-810K
Anritsu Vietnam HD-1200K
Anritsu Vietnam S-641K-10-1-TC1-ASP
Anritsu Vietnam U-131K-05-D0-1-TC1-ANP
Anritsu Vietnam U-133K-05-D0-1-TC1-ANP
Anritsu Vietnam AM-7002 6CH