may-do-nhiet-do-hd-1250k-anritsu-vietnam-stc-vietnam-1.png
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG ANRITSU VIỆT NAM
 
 
100% Korea Origin Delta I/O Vietnam Model: DPIP-72
Isolator
. Input: 4 ~ 20 mA; . Output: 4 ~ 20 mA x 2
. Power: 220 Vac; .With out: X'TR 24Vdc
100% Korea Origin Delta I/O Vietnam Model: DPRB-27-2/U
RTD Converter
. Input: pt100 Ω ; . Range: Cần confirm khi đặt hàng
. Output: 4 ~ 20 mA. ; . Power: 220 Vac
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: CS-03K-010-1-TC1-ANP Probe
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: HD-1250K Thermometers
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L
Solenoid Valve ; Part No: 534550
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: 10P-10-4C-AO-R-Y-4M+V
Valve Terminal
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: CPV10-GE-ASI-4E4A-M8
Electrical Interface ; Part No: 175732
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: CPV10-GE-ASI-4-Z
Electrical Interface ; Part No: 18259
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: MFH-5-1/4B
Solenoid Valve; Part No: 15901 ; Không bao gồm Coil và Socket
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: VMPA1-M1H-K-PI
Solenoid Valve ; Part No: 533347
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: Ni4-DS20-2AP6X2-H1141 Cảm biến
100% Germany Origin Rexroth/Aventics Vietnam Code: 0820B18900 Valve
100% USA/China Origin Rosemount Vietnam Model: 3144PD1A1K1B4M5F5Q4 Transmitter
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 800-072200
TR5000 RELAY 115VAC
100% Korea Origin Ginice Vietnam Globe Valve GVF22.40, JIS20K/RF, 40mm
W/GEA-20P, 220VAC/4~20mA
100% Japan Origin IMADA Vietnam Model: ZTS-1000N
Standard Model Digital Force Gauge
100% Japan Origin IMADA Vietnam Model: EMX-1000N
High Functionality Type Vertical Motorized Test Stand