dong-ho-ap-suat-t4009v0ef21140-wise-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WISE VIỆT NAM
 w1.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin

 

100% Italy Origin Gimax Vietnam Code: BDMB18240
FLUORESCENT LIGHTING FOR MACHINERY SERIES SIRIO BDM-GIMAX
100% Italy Origin Gimax Vietnam Code: BDMM18240
FLUORESCENT LIGHTING FOR MACHINERY SERIES SIRIO BDM-GIMAX
     
100% China Origin Emerson Vietnam Code: PFU-12
100% China Origin Emerson Vietnam Code: PSM-E20
100% China Origin Emerson Vietnam Code: YJM-S2
     
100% HK/China Origin Canneed Vietnam Model: BLT-100
Bottle lid tester; "Speed??: 20 rpm
Time Settings: 1 ~ 99 minutes; Power: 100W
Voltage: AC 220V
Includes: BLT-100-M, mainframe
BLT-100-C measuring tube: 2 pcs"
100% HK/China Origin Canneed Vietnam Model: CCST-800
Crown Cap Secure Seal Tester (8 Heads)
     
100% Japan Origin Takex Vietnam Code: GT21AD
     
100% Japan Origin Sunx Vietnam Code: GXL-8F
     
100% Japan Origin Transcell Technology Vietnam Mode: FAK-MT-30kg
EXC: Red +SIG: Green; EXC: Black -SIG: White
AT: 2.1339
     
100% UK Origin Renold Vietnam Mode: PM130 SM60
RUBBER BLOCKS
100% UK Origin Renold Vietnam Bottle Fluid 250ml, Filled silicone
     
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2582A4CDH010300
Range pressure: -1-5 bar
Pressure gauges; Dial Size: 63 mm
Connection Screwed:1/4’’ NPT
Mounting: bottom  connection
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2582A4CDH045300
Range pressure: 0-6  bar
Pressure gauges; Dial Size: 63 mm
Connection Screwed:1/4’’ NPT
Mounting: bottom connection
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2582A4CDH047300
Range pressure: 0-10 bar
Pressure gauges; Dial Size: 63 mm
Connection Screwed:1/4’’ NPT
Mounting: bottom connection
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2582A4CDH143300
Range pressure: 0-16 bar
Pressure gauges; Dial Size: 63 mm
Connection Screwed:1/4’’ NPT
Mounting: bottom connection
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: P2582A4CDH151300
Range pressure: 0-40 bar
Pressure gauges; Dial Size: 63 mm
Connection Screwed:1/4’’ NPT
Mounting: bottom connection
100% Korea Origin Wise Vietnam Mode: T4009V0EF21060
Range: 0-120oC
Glass thermometer; Connection Screwed:1/2’’ CF+ NPT; Mounting: bottom connection
Insertion length: 30mm; Stem dia: 8mm
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: T4009W0EF21060
Range: 0-120oC
Glass thermometer; Connection Screwed:1/2’’ CF+ NPT; Mounting:Lower back connection
Insertion length: 30mm; Stem dia: 8mm
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: T4009V0EF21140
Range: 0-200oC
Glass thermometer; Connection Screwed:1/2’’ CF+ NPT; Mounting: bottom connection
Insertion length: 30mm; Stem dia: 8mm
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: T4009W0EF21140
Range: 0-200oC
Glass thermometer; Connection Screwed:1/2’’ CF+ NPT; Mounting: Lower back connection
Insertion length: 30mm; Stem dia: 8mm
100% Korea Origin Wise Vietnam Model: T4009V0EF21540
Range: 0-600oC
Glass thermometer; Connection Screwed:1/2’’ CF+ NPT; Mounting: bottom connection
Insertion length: 30mm; Stem dia: 8mm