cam-bien-quang-h30-bgs-0300n-2m-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR

Cảm biến quang điện H30 - Phạm vi cảm biến 300 mm, Khử nền với đèn LED hiển thị, IP67, Cáp 2 m, Đầu ra NPN. IO-Link để Tối ưu hóa Quy trình.

 

Cảm biến điện dung phi M08 CCM1-0802P-ACU3 
Cảm biến điện dung phi M12 CCP1-1204N-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M12 CCP1-1204P-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP1-1808A-A2L2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP1-1808A-B2L2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP1-1808N-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP1-1808P-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP1-3020A-A2L2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP1-3020A-B2L2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP1-3020N-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP1-3020P-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M12 CCP2-1208N-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M12 CCP2-1208P-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP2-1815A-A2L2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP2-1815A-B2L2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP2-1815N-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M18 CCP2-1815P-S4U2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP2-3030A-A2L2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP2-3030A-B2L2 
Cảm biến điện dung phi M30 CCP2-3030N-S4U2