coi-bao-bexbg21dpdc48ab1a1r-y-e2s-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG E2S VIỆT NAM
 
100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNExCP6B-PB-S-N-S-N-RD-24-E470R-S1K5R
Manual Call Point with EOL & series devices (Push Button)
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BExBG21DPDC48AB1A1R/Y
Xenon Strobe Beacon
100% Taiwan Origin Poundful Vietnam Model: PF-L(R)N-R
100% Korea Origin SPG Vietnam Model: SUA60ID-V12
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3003347
UK  2,5 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3001501
UK  3 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3004524
UK  6 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3005073
UK 10 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3006043
UK 16 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 3074130
UK 35 N; MOQ= packing unit = 50 pcs
100% Germany Origin Buschjost Vietnam Code: 8240200.9106.23050
2/2-way solenoid valve Type 82400; G1/2' MS/NBR NW = 12mm
230V 50Hz IP65 15VA 7W 0.1-16bar; currentless closed
Kv: 3.80 m³/h
100% China Origin WENSUI Vietnam Model: WSAL-700G
380V,3 phrase,50Hz
100% China Origin WENSUI Vietnam Model: WSDB-200
380V,3 phrase,50Hz
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: MDH-5/2-3/4-D-4
Solenoid Valve
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: DSRL-25-180-P-FW
Semi-rotary Drive Part No: 30656
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: 80P-10-1MS-PB-K-SLG-3KL
Valve Terminal CPV-SC-MP-VI
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Model: RHM0300MR021A01C03
Temposonics® R-Series; Stroke length: 300mm
100% Germany Origin Leuze Vietnam Model: PRK 96M/P-1838-41
100% Germany Origin Leuze Vietnam Model: PRK18B. T2/PX-M12