coi-bao-den-bao-bexcp3b-pb-st-nl-rd-24v-e470r-e2s-vietnam-stc-vietnam-1.png
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG E2S VIỆT NAM
 
 
100% USA Origin Danfoss Vietnam Part No.: 060G1863
Code: MBS 3250
100% Japan Origin CKD Vietnam Model: DT3000-15W
Snap Drain
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~5mH2O]20E22
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~10mH2O]20E22
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~1mH2O]10E22
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~5mH2O]20E22 YiC1
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~10mH2O]20E22 YiC1
100% China Origin Micro Sensor Vietnam Model: MPM426W
[0~1mH2O]10E22 YiC1
100% Germany Origin Pilz Vietnam 774318
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
100% Germany Origin Pilz Vietnam 774319
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
100% Germany Origin Schmersal Vietnam Code: 103004318
RST260-1
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BExCP3B-PB-ST-NL-RD-24V-E470R
Push Button Call Point
100% Germany Origin Taisee Vietnam Model: NI4-M12-AN6X-H1141
100% Germany Origin Taisee Vietnam Model: BI4-M12-AN6X-H1141
100% China Origin DELIXI Vietnam Model: LXK3-20S/Z
100% China Origin JIE Vietnam Model: JRTR97YVP132S4-V-53.21-5.5KW + YLJ-90-3/4-380V-50HZ (1500r/min)
100% USA/China Origin Fluke Vietnam Model: FLUKE 15B+