bo-chuyen-doi-tin-hieu-mgate-mb3170i-moxa-vietnam-stc-vietnam.png
Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet
MGate MB3170
STC VIETNAM là đại diện độc quyền tại Việt Nam
 
Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều
Hình ảnh thực tế hàng về của MGate MB3170
 
Video clip Giới thiệu chức năng và Cấu hình MGate MB3170
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: EDS-408A
Entry-level managed Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: MGate MB3170I
1 Port RS-232/422/485 advanced Modbus TCP to Serial Communication Gateway with 2 KV Isolation
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: EDS-308
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C