thiet-bi-chuyen-doi-tin-hieu-eds-208a-m-sc-moxa-vietnam-stc-vietnam.png
 
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MOXA  VIỆT NAM
 
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: DI5009
DIA3010-ZPKG/US-100-DPS
Note:
- Code đã ngưng sản xuất
- 4pcs on Stock, recheck sotck trước khi Order
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: EH-302
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: ES-M1
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam Model: 1756-PB75R
100% EU/Italy Origin Finder Vietnam Model: 55.34.9.024.0094
Rơ le Finder 24VDC, 4CO, 7A, 14 chân
100% Taiwan Origin Moxa Vietnam Model: MGate 4101-MB-PBS
100% Taiwan Origin Moxa Vietnam Model: EDS-208A-M-SC
100% Taiwan Origin Moxa Vietnam Model: AWK-3131A-US
100% Taiwan Origin Moxa Vietnam Mode: NPort 5410
10/100M auto-sensing Ethernet / 4 serial ports, with support for RS-232,
100% Korea Origin SPG Vietnam Mode: S6I06GB
100% Korea Origin SPG Vietnam Mode: S6DA20B
100% Germany Origin Bernstein Vietnam Article No.: 6186185008
I88-SU1Z AHS (B)
100% Germany Origin Turck Vietnam Code: 1581901
NI12U-EG18SK-VN4X
100% Switzerland/ Germany Origin ABB Vietnam Model: V18345-1010551001
100% Netherlands Origin LinMot Vietnam Model: 0150-1201
PS01-23x80; Stator, cable 1m, connector D-Sub-9(m)
100% Netherlands Origin LinMot Vietnam Model: 0150-2582
PL01-12x190/150-LC; Slider 'standard LC'
100% Netherlands Origin LinMot Vietnam Model: 0150-1911
K05-D/D-4; Motor cable D/D, 4 m
100% Netherlands Origin LinMot Vietnam Model: 0150-1735
B1100-PP; Point to Point Drive (72V/8A)
100% Netherlands Origin LinMot Vietnam Model: 0150-2102
Mounting flange  for stator  PF02-23x50