coi-bao-134-000-75-werma-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w6.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin


 

134 000 75 Mehrtonsirene WM 8 Töne 24VAC/DC GY Multi-t.sounder WM 8 tne 24VAC/DC GY Sirène polyphonique WM 8 sons 24VAC/DC G
139 000 55 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 9-60VDC R
139 000 68 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
139 100 55 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC GY Sirène polyphonique WM 32 sons 9-60VDC G
139 100 68 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC GY Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC GY Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
140 150 50 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-28VDC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 9-28VDC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 9-28VDC R
140 150 60 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
140 160 50 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-28VDC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 9-28VDC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 9-28VDC R
140 950 50 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-28VDC WH Multi-t.sounder WM 32 tne 9-28VDC WH Sirène polyphonique WM 32 sons 9-28VDC W
140 950 60 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC WH Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
140 960 50 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-28VDC WH Multi-t.sounder WM 32 tne 9-28VDC WH Sirène polyphonique WM 32 sons 9-28VDC W
141 000 55 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 9-60VDC R
141 000 68 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
141 100 55 Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC GY Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC GY Sirène polyphonique WM 32 sons 9-60VDC G
141 100 68 Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC GY Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC GY Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA
142 000 55 Mehrtonsirene WM 42 Töne 18-30VDC RD Multi-t.sounder WM 42 tne 18-30VDC RD Sirène polyphonique WM 42 sons 18-30VDC
142 000 68 Mehrtonsirene WM 42 Töne 115-230VAC RD Multi-t.sounder WM 42 tne 115-230VAC RD Sirène polyphonique WM 42 sons 115-230VA
142 100 55 Mehrtonsirene WM 42 Töne 18-30VDC GY Multi-t.sounder WM 42 tne 18-30VDC GY Sirène polyphonique WM 42 sons 18-30VDC
142 100 68 Mehrtonsirene WM 42 Töne 115-230VAC GY Multi-t.sounder WM 42 tne 115-230VAC GY Sirène polyphonique WM 42 sons 115-230VA