den-bao.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w2.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin

 

205 100 68 Blitzleuchte WM 230VAC RD Flashing Beacon WM 230VAC RD Feu à éclats WM 230VAC RD
205 200 55 Blitzleuchte WM 24VDC GN Flashing Beacon WM 24VDC GN Feu à éclats WM 24VDC GN
205 200 67 Blitzleuchte WM 115VAC GN Flashing Beacon WM 115VAC GN Feu à éclats WM 115VAC GN
205 200 68 Blitzleuchte WM 230VAC GN Flashing Beacon WM 230VAC GN Feu à éclats WM 230VAC GN
205 300 55 Blitzleuchte WM 24VDC YE Flashing Beacon WM 24VDC YE Feu à éclats WM 24VDC YE
205 300 67 Blitzleuchte WM 115VAC YE Flashing Beacon WM 115VAC YE Feu à éclats WM 115VAC YE
205 300 68 Blitzleuchte WM 230VAC YE Flashing Beacon WM 230VAC YE Feu à éclats WM 230VAC YE
205 400 55 Blitzleuchte WM 24VDC CL Flashing Beacon WM 24VDC CL Feu à éclats WM 24VDC CL
205 400 67 Blitzleuchte WM 115VAC CL Flashing Beacon WM 115VAC CL Feu à éclats WM 115VAC CL
205 400 68 Blitzleuchte WM 230VAC CL Flashing Beacon WM 230VAC CL Feu à éclats WM 230VAC CL
205 500 55 Blitzleuchte WM 24VDC BU Flashing Beacon WM 24VDC BU Feu à éclats WM 24VDC BU
205 500 67 Blitzleuchte WM 115VAC BU Flashing Beacon WM 115VAC BU Feu à éclats WM 115VAC BU
205 500 68 Blitzleuchte WM 230VAC BU Flashing Beacon WM 230VAC BU Feu à éclats WM 230VAC BU
206 100 00 Dauerleuchte EM 12-48VAC/DC RD Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC RD Feu permanent EM 12-48VAC/DC RD
206 200 00 Dauerleuchte EM 12-48VAC/DC GN Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC GN Feu permanent EM 12-48VAC/DC GN
206 300 00 Dauerleuchte EM 12-48VAC/DC YE Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC YE Feu permanent EM 12-48VAC/DC YE
206 400 00 Dauerleuchte EM 12-48VAC/DC CL Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC CL Feu permanent EM 12-48VAC/DC CL
206 500 00 Dauerleuchte EM 12-48VAC/DC BU Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC BU Feu permanent EM 12-48VAC/DC BU
207 100 67 LED-Dauerleuchte EM 115VAC RD LED Perm. Beacon EM 115VAC RD Feu permanent DEL EM 115VAC RD
207 100 68 LED-Dauerleuchte EM 230VAC RD LED Perm. Beacon EM 230VAC RD Feu permanent DEL EM 230VAC RD
207 100 75 LED-Dauerleuchte EM 24VAC/DC RD LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC RD Feu permanent DEL EM 24VAC/DC RD
207 200 67 LED-Dauerleuchte EM 115VAC GN LED Perm. Beacon EM 115VAC GN Feu permanent DEL EM 115VAC GN
207 200 68 LED-Dauerleuchte EM 230VAC GN LED Perm. Beacon EM 230VAC GN Feu permanent DEL EM 230VAC GN
207 200 75 LED-Dauerleuchte EM 24VAC/DC GN LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC GN Feu permanent DEL EM 24VAC/DC GN
207 300 67 LED-Dauerleuchte EM 115VAC YE LED Perm. Beacon EM 115VAC YE Feu permanent DEL EM 115VAC YE