dai-dien-chinh-thuc-119-068-15-werma-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w7.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
 
118 001 68 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC
118 001 75 Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 24VAC/D
118 068 14 Elektr. Summer EM Dauerton 12VDC GY Electr. Buzzer EM Contin. tone 12VDC GY Ronfleur électronique EM continu 12VDC G
118 068 15 Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC GY Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 24VAC/D
118 068 26 Elektr. Summer EM Dauerton 48VAC/DC GY Electr. Buzzer EM Contin. tone 48VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 48VAC/D
118 068 27 Elektr. Summer EM Dauerton 115VAC/DC GY Electr. Buzzer EM Contin. tone 115VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 115VAC/
118 068 28 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC GY Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC GY Ronfleur électronique EM continu 230VAC
118 483 14 Elektr. Summer WM Dauerton 12VDC GY Electr. Buzzer WM Contin. tone 12VDC GY Ronfleur électronique WM continu 12VDC G
118 483 15 Elektr. Summer WM Dauerton 24VAC/DC GY Electr. Buzzer WM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique WM continu 24VAC/D
118 483 28 Elektr. Summer WM Dauerton 230VAC GY Electr. Buzzer WM Contin. tone 230VAC GY Ronfleur électronique WM continu 230VAC
119 002 68 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC BK Ronfleur électronique EM contin/pulsé 23
119 004 55 Elektr. Summer EM 3 Töne 24VDC GY Electr. Buzzer EM 3 tne 24VDC GY Ronfleur électronique EM 3 sons 24VDC GY
119 068 15 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 24VAC/DC GY Electr. Buzzer EM Contin/pulse 24VAC/DC Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24
119 068 26 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 48VAC/DC GY Electr. Buzzer EM Contin/pulse 48VAC/DC Ronfleur électronique EM contin/pulsé 48
119 068 27 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 115VAC/DC Electr. Buzzer EM Contin/pulse 115VAC/DC Ronfleur électronique EM contin/pulsé 11
119 068 28 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 230VAC GY Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC GY Ronfleur électronique EM contin/pulsé 23
119 483 15 Elektr. Summer WM Dauer/Puls 24VAC/DC GY Electr. Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC Ronfleur électronique WM contin/pulsé 24
119 483 28 Elektr. Summer WM Dauer/Puls 230VAC GY Electr. Buzzer WM Contin/pulse 230VAC GY Ronfleur électronique WM contin/pulsé 23
123 100 54 Elektr. Sirene WM Alternierend 12VDC BK Electr. Siren WM alternating 12VDC BK Sirène électronique WM alternante 12VDC
123 200 55 Elektr. Sirene WM Alternierend 24VDC BK Electr. Siren WM alternating 24VDC BK Sirène électronique WM alternante 24VDC
126 052 15 Mehrtonsirene WM 4 Töne 12-24VDC GY Multi-t.sounder WM 4 tne 12-24VDC GY Sirène polyphonique WM 4 sons 12-24VDC G
127 000 67 Summer BM Dauer/Puls 115VAC BK Buzzer BM Contin/pulse 115VAC BK Ronfleur BM contin/pulsé 115VAC BK
127 000 68 Summer BM Dauer/Puls 230VAC BK Buzzer BM Contin/pulse 230VAC BK Ronfleur BM contin/pulsé 230VAC BK
127 000 75 Summer BM Dauer/Puls 24VAC/DC BK Buzzer BM Contin/pulse 24VAC/DC BK Ronfleur BM contin/pulsé 24VAC/DC BK
128 000 67 Summer WM Dauer/Puls 115VAC GY Buzzer WM Contin/pulse 115VAC GY Ronfleur WM contin/pulsé 115VAC GY
128 000 68 Summer WM Dauer/Puls 230VAC GY Buzzer WM Contin/pulse 230VAC GY Ronfleur WM contin/pulsé 230VAC GY
128 000 75 Summer WM Dauer/Puls 24VAC/DC GY Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC GY Ronfleur WM contin/pulsé 24VAC/DC GY
129 052 55 Mehrtonsirene WM 31 Töne 24VDC RD Multi-t.sounder WM 31 tne 24VDC RD Sirène polyphonique WM 31 sons 24VDC RD
129 052 67 Mehrtonsirene WM 31 Töne 115VAC RD Multi-t.sounder WM 31 tne 115VAC RD Sirène polyphonique WM 31 sons 115VAC RD
129 052 68 Mehrtonsirene WM 31 Töne 230VAC RD Multi-t.sounder WM 31 tne 230VAC RD Sirène polyphonique WM 31 sons 230VAC RD
133 000 75 Mehrtonsirene BM 8 Töne 24VAC/DC BK Multi-t.sounder BM 8 tne 24VAC/DC BK Sirène polyphonique BM 8 sons 24VAC/DC B