coi-bao-co-den-202-400-68-werma-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w3.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
201 200 68 LED-Dauerleuchte BM 230VAC GN LED Perm. Beacon BM 230VAC GN Feu permanent DEL BM 230VAC GN
201 200 75 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC GN LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC GN Feu permanent DEL BM 24VAC/DC GN
201 300 67 LED-Dauerleuchte BM 115VAC YE LED Perm. Beacon BM 115VAC YE Feu permanent DEL BM 115VAC YE
201 300 68 LED-Dauerleuchte BM 230VAC YE LED Perm. Beacon BM 230VAC YE Feu permanent DEL BM 230VAC YE
201 300 75 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC YE LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC YE Feu permanent DEL BM 24VAC/DC YE
201 400 67 LED-Dauerleuchte BM 115VAC CL ED Perm. Beacon BM 115VAC CL Feu permanent DEL BM 115VAC CL
201 400 68 LED-Dauerleuchte BM 230VAC CL LED Perm. Beacon BM 230VAC CL Feu permanent DEL BM 230VAC CL
201 400 75 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC CL ED Perm. Beacon BM 24VAC/DC CL Feu permanent DEL BM 24VAC/DC CL
201 500 67 LED-Dauerleuchte BM 115VAC BU LED Perm. Beacon BM 115VAC BU Feu permanent DEL BM 115VAC BU
201 500 68 LED-Dauerleuchte BM 230VAC BU LED Perm. Beacon BM 230VAC BU Feu permanent DEL BM 230VAC BU
201 500 75 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC BU LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC BU Feu permanent DEL BM 24VAC/DC BU
202 100 55 Blitzleuchte BM 24VDC RD Flashing Beacon BM 24VDC RD Feu à éclats BM 24VDC RD
202 100 67 Blitzleuchte BM 115VAC RD Flashing Beacon BM 115VAC RD Feu à éclats BM 115VAC RD
202 100 68 Blitzleuchte BM 230VAC RD Flashing Beacon BM 230VAC RD Feu à éclats BM 230VAC RD
202 200 55 Blitzleuchte BM 24VDC GN Flashing Beacon BM 24VDC GN Feu à éclats BM 24VDC GN
202 200 67 Blitzleuchte BM 115VAC GN Flashing Beacon BM 115VAC GN Feu à éclats BM 115VAC GN
202 200 68 Blitzleuchte BM 230VAC GN Flashing Beacon BM 230VAC GN Feu à éclats BM 230VAC GN
202 300 55 Blitzleuchte BM 24VDC YE Flashing Beacon BM 24VDC YE Feu à éclats BM 24VDC YE
202 300 67 Blitzleuchte BM 115VAC YE Flashing Beacon BM 115VAC YE Feu à éclats BM 115VAC YE
202 300 68 Blitzleuchte BM 230VAC YE Flashing Beacon BM 230VAC YE Feu à éclats BM 230VAC YE
202 400 55 Blitzleuchte BM 24VDC CL Flashing Beacon BM 24VDC CL Feu à éclats BM 24VDC CL
202 400 67 Blitzleuchte BM 115VAC CL Flashing Beacon BM 115VAC CL Feu à éclats BM 115VAC CL
202 400 68 Blitzleuchte BM 230VAC CL Flashing Beacon BM 230VAC CL Feu à éclats BM 230VAC CL
202 500 55 Blitzleuchte BM 24VDC BU Flashing Beacon BM 24VDC BU Feu à éclats BM 24VDC BU