coi-bao-den-bao-107-000-68-werma-vietnam-stc-vietnam.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w7.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
 
Part no. Description (DE) Description (EN) Description (FR)
107 000 54 Elektr. Summer EM Dauerton 12VDC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 12VDC BK Ronfleur électronique EM continu 12VDC B
107 000 68 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC
107 000 75 Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 24VAC/D
107 000 77 Elektr. Summer EM Dauerton 115VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 115VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 115VAC/
107 010 54 Elektr. Summer EM Pulston 12VDC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 12VDC BK Ronfleur électronique EM pulsé 12VDC BK
107 010 68 Elektr. Summer EM Pulston 230VAC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM pulsé 230VAC BK
107 010 75 Elektr. Summer EM Pulston 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 24VAC/DC BK Ronfleur électronique EM pulsé 24VAC/DC
107 010 77 Elektr. Summer EM Pulston 115VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 115VAC/DC B Ronfleur électronique EM pulsé 115VAC/DC
109 000 68 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC
109 000 75 Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 24VAC/D
109 000 77 Elektr. Summer EM Dauerton 115VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 115VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 115VAC/
109 010 68 Elektr. Summer EM Pulston 230VAC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM pulsé 230VAC BK
109 010 75 Elektr. Summer EM Pulston 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 24VAC/DC BK Ronfleur électronique EM pulsé 24VAC/DC
109 010 77 Elektr. Summer EM Pulston 115VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Pulse tone 115VAC/DC B Ronfleur électronique EM pulsé 115VAC/DC
110 000 67 Mehrtonsirene EM 8 Töne 115VAC BK Multi-t.sounder EM 8 tne 115VAC BK Sirène polyphonique EM 8 sons 115VAC BK
110 000 68 Mehrtonsirene EM 8 Töne 230VAC BK Multi-t.sounder EM 8 tne 230VAC BK Sirène polyphonique EM 8 sons 230VAC BK
110 000 75 Mehrtonsirene EM 8 Töne 24VAC/DC BK Multi-t.sounder EM 8 tne 24VAC/DC BK Sirène polyphonique EM 8 sons 24VAC/DC B
111 000 55 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 24VDC BK Electr. Buzzer EM Contin/pulse 24VDC BK Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24
111 000 68 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC BK Ronfleur électronique EM contin/pulsé 23
114 068 15 Elektr. Summer EM Dauerton 24VDC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VDC BK Ronfleur électronique EM continu 24VDC B
114 068 28 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC
115 168 15 Warnlicht-Summer EM Dauerton 24VAC/DC RD Buzzer/Light EM Contin. tone 24VAC/DC RD Feu de signalisation/ronfleur EM continu
115 168 28 Warnlicht-Summer EM Dauerton 230VAC RD Buzzer/Light EM Contin. tone 230VAC RD Feu de signalisation/ronfleur EM continu
115 268 15 Warnlicht-Summer EM Dauerton 24VAC/DC GN Buzzer/Light EM Contin. tone 24VAC/DC GN Feu de signalisation/ronfleur EM continu
115 368 15 Warnlicht-Summer EM Dauerton 24VAC/DC YE Buzzer/Light EM Contin. tone 24VAC/DC YE Feu de signalisation/ronfleur EM continu
115 368 28 Warnlicht-Summer EM Dauerton 230VAC YE Buzzer/Light EM Contin. tone 230VAC YE Feu de signalisation/ronfleur EM continu
118 000 05 Elektr. Summer EM Dauerton 24VAC/DC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC Ronfleur électronique EM continu 24VAC/D
118 000 28 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC
118 001 68 Elektr. Summer EM Dauerton 230VAC BK Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK Ronfleur électronique EM continu 230VAC