den-bao-1.png
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w3.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
202 500 67 Blitzleuchte BM 115VAC BU Flashing Beacon BM 115VAC BU Feu à éclats BM 115VAC BU
202 500 68 Blitzleuchte BM 230VAC BU Flashing Beacon BM 230VAC BU Feu à éclats BM 230VAC BU
203 100 00 Dauerleuchte WM 12-240VAC/DC RD Permanent Beacon WM 12-240VAC/DC RD Feu permanent WM 12-240VAC/DC RD
203 200 00 Dauerleuchte WM 12-240VAC/DC GN Permanent Beacon WM 12-240VAC/DC GN Feu permanent WM 12-240VAC/DC GN
203 300 00 Dauerleuchte WM 12-240VAC/DC YE Permanent Beacon WM 12-240VAC/DC YE Feu permanent WM 12-240VAC/DC YE
203 400 00 Dauerleuchte WM 12-240VAC/DC CL Permanent Beacon WM 12-240VAC/DC CL Feu permanent WM 12-240VAC/DC CL
203 500 00 Dauerleuchte WM 12-240VAC/DC BU Permanent Beacon WM 12-240VAC/DC BU Feu permanent WM 12-240VAC/DC BU
204 100 67 LED-Dauerleuchte WM 115VAC RD LED Perm. Beacon WM 115VAC RD Feu permanent DEL WM 115VAC RD
204 100 68 LED-Dauerleuchte WM 230VAC RD LED Perm. Beacon WM 230VAC RD Feu permanent DEL WM 230VAC RD
204 100 75 LED-Dauerleuchte WM 24VAC/DC RD LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD Feu permanent DEL WM 24VAC/DC RD
204 200 67 LED-Dauerleuchte WM 115VAC GN LED Perm. Beacon WM 115VAC GN Feu permanent DEL WM 115VAC GN
204 200 68 LED-Dauerleuchte WM 230VAC GN LED Perm. Beacon WM 230VAC GN Feu permanent DEL WM 230VAC GN
204 200 75 LED-Dauerleuchte WM 24VAC/DC GN LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC GN Feu permanent DEL WM 24VAC/DC GN
204 300 67 LED-Dauerleuchte WM 115VAC YE LED Perm. Beacon WM 115VAC YE Feu permanent DEL WM 115VAC YE
204 300 68 LED-Dauerleuchte WM 230VAC YE LED Perm. Beacon WM 230VAC YE Feu permanent DEL WM 230VAC YE
204 300 75 LED-Dauerleuchte WM 24VAC/DC YE LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC YE Feu permanent DEL WM 24VAC/DC YE
204 400 67 LED-Dauerleuchte WM 115VAC CL LED Perm. Beacon WM 115VAC CL Feu permanent DEL WM 115VAC CL
204 400 68 LED-Dauerleuchte WM 230VAC CL LED Perm. Beacon WM 230VAC CL Feu permanent DEL WM 230VAC CL
204 400 75 LED-Dauerleuchte WM 24VAC/DC CL LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC CL Feu permanent DEL WM 24VAC/DC CL
204 500 67 LED-Dauerleuchte WM 115VAC BU LED Perm. Beacon WM 115VAC BU Feu permanent DEL WM 115VAC BU
204 500 68 LED-Dauerleuchte WM 230VAC BU LED Perm. Beacon WM 230VAC BU Feu permanent DEL WM 230VAC BU
204 500 75 LED-Dauerleuchte WM 24VAC/DC BU LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC BU Feu permanent DEL WM 24VAC/DC BU
205 100 55 Blitzleuchte WM 24VDC RD Flashing Beacon WM 24VDC RD Feu à éclats WM 24VDC RD
205 100 67 Blitzleuchte WM 115VAC RD Flashing Beacon WM 115VAC RD Feu à éclats WM 115VAC RD