ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC WERMA VIỆT NAM
 w7.png
 
CÔNG TY TNHH TM - DV SONG THÀNH CÔNG cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:
 
Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0915 610 239 , gặp Ms Thư để biết thông tin
 

 
 

782 320 68 Ex LED Rotat. Beacon 115-230VAC YE Werma Vietnam
783 100 68 Ex Rot. Mirror Beacon 230VAC RD Werma Vietnam
783 100 75 Ex Rot. Mirror Beacon 24VAC/DC RD Werma Vietnam
783 100 77 Ex Rot. Mirror Beacon 115VAC/DC RD Werma Vietnam
783 110 68 Ex Rot. Mirror Beacon 230VAC RD Werma Vietnam
783 110 75 Ex Rot. Mirror Beacon 24VAC/DC RD Werma Vietnam
783 300 68 Ex Rot. Mirror Beacon 230VAC YE Werma Vietnam
783 300 75 Ex Rot. Mirror Beacon 24VAC/DC YE Werma Vietnam
783 300 77 Ex Rot. Mirror Beacon 115VAC/DC YE Werma Vietnam
783 310 68 Ex Rot. Mirror Beacon 230VAC YE Werma Vietnam
783 310 75 Ex Rot. Mirror Beacon 24VAC/DC YE Werma Vietnam
784 100 68 Ex Revolving beacon 230VAC RD Werma Vietnam
784 100 75 Ex Revolving beacon 24VAC/DC RD Werma Vietnam
784 100 77 Ex Revolving beacon 115VAC/DC RD Werma Vietnam
784 300 68 Ex Revolving beacon 230VAC YE Werma Vietnam
784 300 75 Ex Revolving beacon 24VAC/DC YE Werma Vietnam
784 300 77 Ex Revolving beacon 115VAC/DC YE Werma Vietnam
785 100 70 Ex Rot.Mirror Beacon WM 115-230VAC/DC RD Werma Vietnam
785 100 75 Ex Rot.Mirror Beacon WM 24VAC/DC RD Werma Vietnam
785 300 70 Ex Rot.Mirror Beacon WM 115-230VAC/DC YE Werma Vietnam
785 300 75 Ex Rot.Mirror Beacon WM 24VAC/DC YE Werma Vietnam
975 714 01 Zener Barrier 24V Werma Vietnam
975 729 01 Ex Cable gland M20x1.5 Werma Vietnam
975 729 02 Ex Screwed sealing plug M20x1.5 Werma Vietnam
975 729 03 Ex Wire guard Werma Vietnam
975 729 04 Ex Cable gland M20x1.5, metal Werma Vietnam
975 783 01 Wire guard  SR Werma Vietnam
975 783 02 Mounting plate  SR Werma Vietnam
975 783 03 Clamp for Tube mounting 1 1/4 inch  SR Werma Vietnam
975 783 04 Clamp for Tube mounting 1 1/2 inch  SR Werma Vietnam
975 783 05 Clamp for Tube mounting  2 inch  SR Werma Vietnam
975 783 06 Fixing bracket  SR Werma Vietnam