82DA0012 Valbia Cái 1    
82SR0012 Valbia Cái 2    
82SR0018 Valbia Cái 1    
82SR0070 Valbia Cái 1    
82SR0075 Valbia Cái 1    
Ordering Code:  60010421, Description: 600104_DN200 Valbia CÁI 4    
SFMF40A-7097 Watlow Cái 3    
100A*0~20K*1/2NPT 316SS (P252) + giấy wise, TEMPERAURE Wise CÁI 1 Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
Model: P7228QBGAFB034CX0 ( P7228PBGAFB034CX0 ) Wise CÁI 2    
P1104A4EDI04110 WISE CÁI 2    
100(A) , 0-01 MPA , 1/2 NPT
P1107B4DDH05210 Wise Cái 2    
P1404A4DDB05210 , 100MM 0-25KG Wise CÁI 1 Pressure Gauge Đồng hồ áp suất
P2522A4CCH05830 , 63MM 0-100 BAR Wise CÁI 1 Pressure Gauge Đồng hồ áp suất
P2524G3DCB04530 , 63MM 0-6 KG/CM2 WISE CÁI 1    
P2584A3ECH04730 , 63MM 0-10 BAR Wise CÁI 1 LIQUID FILLED INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE Đồng hồ đo áp suất nước
 P2584A3ECH05230 ,1203014950 , 100M 0-25BAR   Wise CÁI 1  Manifold valve 3 way   Van 3 cổng 
P2584A3EDQ05870 , 100M 0-100BAR 0-1500 PSI WISE CÁI 2    
P5104A2DDH06430 Wise Cái 1    
P5104A2DDH14330 Wise Cái 2    
P5104A2EDH01030 WISE CÁI 1    
P5104A6EDH04730 Wise Cái 1    
P5104B2DCI15130, 100 (B)*Hight/low alarm (M~21) Wise CÁI 6 Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
*0~2MPa*3/8Pt 316 S
 P7527GD10B050E0 , 63mm 0-15k  Wise CÁI 4  Manifold valve 3 way   Van 3 cổng 
 T1104X1CD013450EX Wise CÁI 4  Industrial Bimetal thermometter   Nhiệt kế lưỡng kim 
 ( 0-400 oC ) 2PCS
 ( 0-150 oC ) 2PCS 
T1144X0ED110950EX Wise CÁI 2 Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
T1204W0EC109950 , 100MM 0-50oC 1/2 NPT WISE CÁI 5    
T1204W1FD112460 , 100MM 0-300 DEC 3/4 NPT  WISE CÁI 1    
WY3H3C 40Z4 . WY3H3C40Z4, 480V WOONYOUNG CÁI 10    
WY3H3C30Z4, 480V WOONYOUNG CÁI 10