RAYMI3COMM FLUKE ( RAYTEK ) CÁI 1    
RAYR3iLRSC Fluke ( Raytek) CÁI 1 Thermometer Súng đo nhiệt
LT-M-0175-S Gefran Cái 1    
LT-M-0275-P-XL0202 Gefran Cái 2    
LT-M-0750-S Gefran Cái 1    
601224, Code: GGO370-L04 GHM CÁI 1    
GGO370-L01-G36-GE , CÁP 1M
GHM510-0360-031 (GHM5_10//5G59//00360//G3R030//) GHM CÁI 1    
GTF 401 GHM Cái 3    
GTF103 GHM CÁI 1 Temperature probe Đầu dò nhiệt độ
GTF401-D GHM Cái 3    
PLB10K Giovenzana Cái 2    
GTH175PT-K Greisinger Cái 2    
 Model: FLB3204 HMS CÁI 1    
AB7694-F HMS Cái 1    
AB9900-250-A HMS Cái 1    
Bộ thích ứng có chức năng truyền tín hiệu giữa thiết bị chuyền mạch với giao diện SD, HMS CÁI 1    
 Model: 1.01.0281.12001 , USB-TO-CAN V2
IO-8AIIS , 0(4)-20MA  HMS CÁI 1    
IOX-8AIIS HMS CÁI 2 Electrical Conductivity Sensor cảm biến nhận và truyền tín hiệu hữu tuyến
IOX-8DIO HMS Cái 1    
Model : AB7000-C HMS CÁI 3   Bộ thích ứng có chức năng truyền tín hiệu giữa thiết bị chuyền mạch với giao diện SD
Model: AB7015-C HMS CÁI 1    
Model: AB7078-B HMS CÁI 2    
Model: AB7850-F HMS CÁI 2    
Model: EC61330_00MA HMS CÁI 1    
Model: FLA3301 HMS CÁI 1    
Model: FLEXY20500_00MA HMS CÁI 1    
Model:FLX3402 HMS CÁI 1    
NB1005-C , EC350 HMS CÁI 2    
Netbiter EC350
Oder code: NB1005-C
EC220 , ART: NB1000 , 9-24VDC 2W HMS ( NETBITER ) CÁI 2    
EC250 , ART NB1003 HMS ( NETBITER ) CÁI 2 Electrical Conductivity Sensor cảm biến nhận và truyền tín hiệu hữu tuyến
AM-5110 INTECH ( UNIVER ) BỘ 6    
AM-5211A INTECH ( UNIVER ) CÁI 6    
CL-303A INTECH ( UNIVER ) CÁI 6    
DA-0051 INTECH ( UNIVER ) CÁI 6