ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MEP SAW VIETNAM

No

Sản phẩm

Dòng tương ứng

1

Máy cưa thủ công

-    cắt từ 0° đến 60° ở bên trái

-    cắt từ -45° đến + 60°

-    cắt từ 45° phải sang 60° trái

-    cắt từ 60° trái sang 45° phải

-    cắt kim loại từ 0° đến 45° trái

-    cắt kim loại từ 45 ° phải sang 45° trái

-    cắt nhôm và hợp kim nhẹ từ 45° phải sang 45° trái

·         PH211-1

·         PH261-1

·         PH262

·         SHARK 281

·         SHARK 282

·         TIGER 352/MA

·         FALCON 251

·         FALCON 302

·         FALCON 352/MA

·         COBRA 352/MA

·         WILLY 225

2

Cưa trọng lực

-    cắt từ 0 ° đến 60 ° ở bên trái

-    cắt từ -45 ° đến + 60 °

-    cắt từ 0 ° lên đến 60 ° trái

-    cắt từ 45 ° phải đến 60 ° trái

-    cắt từ 60 ° sang trái sang 45 ° phải

·         PH211-1 HB

·         PH261-1 HB

·         PH262/HB

·         SHARK 281 CCS

·         SHARK 282 CCS

·         SHARK 332-1 CCS