TDE-100 CanNeed Bộ 1    
Code: SO941460 CELDUC Cái 12   Rờ le kỹ thuật số
Code: SOB9456632 CELDUC Cái 6   Rờ le kỹ thuật số
SAL 963460 CELDUC CÁI 5 Digital Relay Rờ le kỹ thuật số
SCB865600 CELDUC CÁI 1    
SLA03220, 280V CELDUC CÁI 14    
SLD03205 CELDUC CÁI 20    
SO869070 CELDUC CÁI 1 Relay Rờ le
SO942460 , 280V CELDUC CÁI 12    
SO963460 CELDUC CÁI 5 Relay Rơ le
SO965460, 600V CELDUC CÁI 8    
SOB865660 CELDUC CÁI 3    
SOB945360 CELDUC CÁI 2 Relay Rơ le
SOR867070,510V CELDUC CÁI 2    
CA-60K-132HC CONCH CÁI 1    
CA-60K-132HC CONCH CÁI 1    
CR1-D2075, SR: 001870 , 001871 CONCH CÁI 2    
CR1-D2075, SR: 001870 , 001871 CONCH CÁI 2    
CR3-D4-035P CONCH CÁI 4    
CR3-D4-035P CONCH CÁI 4    
CR3-D4-050P CONCH CÁI 3    
CR3-D4-050P CONCH CÁI 3    
P50-0005-000A CONCH Cái 1    
P50-0005-000A CONCH Cái 1    
QL-1805NA Conch Cái 2    
ZZ000638693 (40m) Eland Cuộn 1    
ZZ000638695 (50m) Eland Cuộn 1    
ZZ000638696 (36m) Eland Cuộn 1    
700-000209 Electro-sensors Cái 1    
800-001621 Electro-sensors Cái 1    
800-077001 Electro-Sensors Cái 2   Trục phát tốc độ xung