cam-bien-bao-ve-hsc4-30-06-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN AN TOÀN

MỤC 4 ĐÈN CHỨA ÁNH SÁNG AN TOÀN
 VỎ BỌC  NHÔM CHẮC CHẮN VỚIVÁCH NGĂN XOAY CHIỀU
 CÓ CHIỀU CAO BẢO VỆ TỪ 6 ”ĐẾN 70”
 THỜI GIAN PHẢN HỒI NHANH, VÀ KHOẢNG CÁCH VẬN HÀNH DÀI 19 m
 CÓ GƯƠNG MẶT VÀ IP69 BAO NGOÀI.
 MÀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ ĐỂ CHẨN ĐOÁN VÀ DỄ DÀNG ĐỊNH TUYẾN