cam-bien-tiem-can-ecs1-0802p-acl3-ptfe-120c-wfi-tc4-htm-sensors-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN TIỆM CẬN DÙNG CHO CÁC MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT:
 THIẾT KẾ BẰNG THÉP  KHÔNG GỈ 1 MẢNH HOẶC TITANIUM 
 MÀNG BẢO VỆ ĐEN ĐỂ CHỐNG TIA BẮN KHẮC NGHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG HÀN.
 120 ºC ĐÁNH GIÁ CAO TRONG MÔI TRƯỜNG HÀN NÓNG