cam-bien-quang-h80-prrs-5000p-m08-4qd-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN QUANG VỚI INOX KHÔNG GỈ IP69K 
 IP69K CHO CÁC KHU VỰC ỐNG XẢ RỬA VÀ CÁC HÓA CHẤT VÀ DẦU KHÍ 
 VỎ NGOÀI CỨNG CHẮC CHO CÁC ỨNG DỤNG Ô TÔ
 CẤU TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ HIỆU SUẤT