cam-bien-quang-h30-ret-8000p-m8-4qd-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN HÌNH ẢNH VỚI LED CÓ THỂ ĐẢM BẢO TẦM NHÌN ĐÁNG TIN CẬY VÀ MỞ RỘNG CHO GÓC NHÌN.
KHÔNG GIAN CÓ GIỚI HẠN, CÓ IP67 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯỢC ECOLAB CHẤP THUẬN ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÁC VÙNG VỆ SINH.
GIAO TIẾP IO-LINK ĐỂ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH.