cam-bien-quang-rp74-d3040s-cy9q4ln-t-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

 
RP74-D3040S-CY9Q4LN-T/ RP74 Photoelectric Sensor - HTM sensor

Đặc trưng

Cảm biến quang điện được sử dụng trong hầu hết mọi quy trình sản xuất với các bộ phận chuyển động để phát hiện các sản phẩm, bộ phận máy móc và nhiều đối tượng chuyển động.

Thông số kỹ thuật

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI: 

Photoelectric Sensors / RP74 Photoelectric Sensors/ Cảm biến quang điện RP74 RP74-D1520D-CY9C4U2 HTM Sensor - STC Vietnam
RP74-D1520D-CY9C4U2-T
RP74-D1520D-CY9Q4UE
RP74-D1520D-CY9Q4UE-T
RP74-D1520R-CY9C5L2
RP74-D1520R-CY9C5L2-T
RP74-D1520R-CY9Q5LN
RP74-D1520R-CY9Q5LN-T
RP74-D1520S-CY9Q4LN
RP74-D1520S-CY9Q4LN-T
RP74-D3040D-CY9C4U2
RP74-D3040D-CY9C4U2-T
RP74-D3040D-CY9Q4UE
RP74-D3040D-CY9Q4UE-T
RP74-D3040R-CY9C5L2
RP74-D3040R-CY9C5L2-T
RP74-D3040R-CY9C5L5
RP74-D3040R-CY9Q5LN
RP74-D3040R-CY9Q5LN-T
RP74-D3040S-CY9C4L2
RP74-D3040S-CY9C4L2-T
RP74-D3040S-CY9Q4LN
RP74-D3040S-CY9Q4LN-T
RP74-L4870D-CY6Q4UE-PF
RP74-L4870R-CY6C5L2-PF
RP74-L4870R-CY6P5LM-PF
RP74-L4870R-CY6Q5LN-PF
RP74-L4870S-CY6C4L2-PF
RP74-L4870S-CY6Q4LN-PF
RP74-L9140D-CY6C4U2
RP74-L9140D-CY6Q4UE
RP74-L9140D-CY6Q4UE-T
RP74-L9140R-CY6C5L2-T
RP74-L9140S-CY6Q4LN
RP74-L9140S-CY6Q4LN-T
RP74-T061MA-EY9C2L2
RP74-T061MA-EY9Q4LN
RP74-T061MD-CY9C4U2
RP74-T061MD-CY9Q4UE-T
RP74-T061MD-EY9C3L2
RP74-T061MD-EY9Q4LE
RP74-T061MD-EY9Q4LN
RP74-T061MR-CY9C5L2
RP74-T061MR-CY9C5L2-T
RP74-T061MR-CY9Q5LM-T
RP74-T061MR-CY9Q5LN
RP74-T061MR-CY9Q5LN-T