cam-bien-tiem-can-ccu2-1815p-a3u2-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN CÔNG SUẤT ĐỂ KIỂM SOÁT MỨC ĐỘ VÀ PHÁT HIỆN KHÔNG PHẢI KIM LOẠI
 CÓ VỎ BẰNG NHỰA HOẶC INOX
 CÓ THỂ YÊU CẦU TRƯỚC LOẠI CÁP CÓ BẤT KỲ CHIỀU DÀI HOẶC CÓ KẾT NỐI NHANH
 CÓ SẲN NGÕ RA PNP, NPN, AC VÀ AC / DC
 CÓ SẴN CẤU TRÚC BẢO VỆ HOẶC KHÔNG BẢO VỆ CHO BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO.
 LÝ TƯỞNG ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÁC MÁY YÊU CẦU CẢM BIẾN KHÔNG KIM LOẠI, KHÔNG LIÊN HỆ