cam-bien-quang-rp76-d0300n-cy9t4u-bt-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN QUANG DẢI ĐO DÀI
 THIẾT KẾ RẮN CHẮC CHO NHIỀU ỨNG DỤNG
   CÓ TRONG CÁC MÔ HÌNH PNP, NPN VÀ AC VÀ DC
 CÓ SẴN VỚI CÁC MÔ HÌNH KẾT NỐI NHANH HOẶC KẾT NỐI DC HOẶC AC
 CÓ SẴN Ở KHOẢNG CÁCH DÀI, RETROREFLECTIVE HOẶC THRU-BEAM.