cam-bien-tiem-can-fcm1-1805n-s4u2-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

Cảm biến tiệm cận cảm ứng phạm vi dài
Cảm biến tiệm cận cảm ứng LONG RANGE có thể đạt được phạm vi lớn hơn gấp ba lần so với cảm biến  thông thường, vời dãy cao nhất là 40mm.
Cảm biến 12mm phổ biến nhất của chúng tôi có phạm vi được bảo vệ 6mm! Điều này
cho phép bạn gắn cảm biến xa hơn mục tiêu
cảm biến, do đó giảm khả năng bị hư hỏng do va đập và
mài mòn.
Cảm biến DÀI RANGE có sẵn với kích thước từ 6mmđến 30mm và có sẵn hoặc có dây hoặc q.