cam-bien-tiem-can-fqp2-4030p-aru4-htm-sensor-vietnam-stc-vietnam.png

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG HTM SENSOR VIỆT NAM

CẢM BIẾN NÚT CỐ ĐỊNH KHOẢNG CÁCH CỰC DÀI
 THAY THẾ CÔNG TẮC GIỚI HẠN THÔNG THƯỜNG 
 ĐẦU XOAY 5 CHIỀU ĐỂ THẤY TỪ ĐẦU, TRƯỚC HOẶC CÁC MẶT
 CÁC MÔ HÌNH AC HOẶC DC VỚI CÁC ĐẦU NỐI NHANH HOẶC CÓ LỰA CHỌN DÂY 

Q